Hjerterytmeforstyrrelser er vanlig

Hjerterytmeforstyrrelser

Hjerterytmeforstyrrelser er en fellesbetegnelse for alle avvik fra den normale hjerterytmen (sinusrytme). Mange hjerterytmeforstyrrelser er ufarlige, mens andre krever medisinsk behandling. Forstyrrelse i hjerterytmen kan medføre rask, langsom eller uregelmessig hjerteaksjon. Hjerterytmeforstyrrelse kan oppleves som uregelmessig puls, hjertebank, svimmelhet eller av og til som besvimelser.

En vanlig hjerterytmeforstyrrelse er atrieflimmer (hjerteflimmer). Hver tredje 55-åring kan forvente å utvikle atrieflimmer i løpet av livet. Ved atrieflimmer slår hjertet uregelmessig og ofte for fort. Atrieflimmer gir ikke alltid symptomer, og opptil 1 av 3 med atrieflimmer har tilstanden uten å vite om det. Atrieflimmer øker risikoen for at det dannes blodpropper i hjertet. Slike blodpropper kan følge de store blodårene til hjernen og forårsake et hjerneslag. Risikoen for hjerneslag ved atrieflimmer øker ved alder >65 år, diabetes, høyt blodtrykk og annen hjerte- og karsykdom. Blodfortynnende medisiner reduserer effektivt risikoen for hjerneslag hos de som har atrieflimmer, og er anbefalt til de fleste med atrieflimmer. Atrieflimmer kan også føre til hjertesvikt, demens, depresjon og redusert livskvalitet.

Atrieflimmer påvises enkelt med en EKG test. Forskning viser at langtidsregistrering av EKG med ECG247 øker muligheten til å oppdage anfallsvis atrieflimmer.

Atrieflimmer er elektrisk kaos i forkamrene. Hjertet trekker seg sammen ujevnt og ofte raskere enn normalt.

Ved atrieflimmer står forkamrene i hjertet nesten i ro. Blod kan klumpe seg til blodpropper.

Blodproppene kan følge de store blodårene fra hjertet til hodet. Her er blodårene mindre, og blodproppene kan sette seg fast.

En del av hjernen mister blodtilførselen og dør. Dette er et et hjerneslag.

Hjerneslag er en fellesbetegnelse for hjerneinfarkt (blodpropp) og hjerneblødning.

Hvert år rammes nesten 10 000 personer i Norge av hjerneslag.

Mange hjerneslag skyldes atrieflimmer

Lær mer om sammenhengen mellom atrieflimmer og hjerneslag

ECG247 kan oppdage alle vanlige hjerterytmeforstyrrelser

ECG247 detekterer og kategoriserer alle vanlige rytmeforstyrrelser automatisk. Alle automatisk detekterte rytmeforstyrrelser må alltid verifiseres av lege før start av behandling.

Rød

 • Ventrikkeltakykardi ≥30 s
 • Pause >4 s
 • Hjertefrekvens < 30/min (≥30 s)
 • Supraventrikulær takykardi ≥30 s

Orange

 • Atrieflimmer ≥30 s
 • Atrieflutter ≥30 s

Gul

 • Ventrikkeltakykardi >4 slag og <30 s
 • Supraventrikulær takykardi 15-30 s
 • Hjertefrekvens >180 /min (≥5 min)

Grønn

 • Ventrikulære ekstrasystoler
 • Supraventrikulære ekstrasystoler
 • Sinusarytmi/uregelmessige slag
 • Hjertefrekvens >180 /min (<5 min)
 • Periodiske opptak
 • Manuelle opptak (brukerinitierte)

Vanlige rytmeforstyrrelser

Atrieflimmer

 • Uregelmessig smalkompleks (QRS ≤0,12 s) rytme – varierende avstand mellom QRS-kompleksene
 • Ikke p-bølge foran hvertQRS-kompleks

Atrieflutter

 • Regelmessig smalkompleks rytme
 • «Sagtannet» grunnlinje (atriefrekvens ofte ca. 320 /min)
 • Ofte 2:1 (evt. 3:1) overledning til ventriklene og stabil ventrikkelhastighet 150-160 /min

Supraventrikulær takykardi

 • Regelmessig rask (120-250 /min) smalkompleks rytme
 • Ikke synlig p-bølge

Ventrikkeltakykardi

 • Regelmessig rask (>100 /min) bredkompleks (QRS >0,12 s) rytme
 • Ikke synlig p-bølge

Pause/blokk

 • >4 sekunder

Supraventrikulær ekstrasystole

 • Prematurt slag
 • P-bølge med endretutseende
 • Normalt QRS-kompleks

Ventrikulær ekstrasystole

 • Prematurt slag
 • Ingen p-bølge
 • Bredt QRS-kompleks (>0,12 s)

Kan ECG247 være noe for deg?

ECG247 er en medisinsk sertifisert sensor for kontinuerlig langtidsovervåkning av hjerterytmen for å påvise hjerterytmeforstyrrelser. ECG247 er rimelig, enkel i bruk og effektiv.