Historien om ECG247

ECG247 hjertesensor er utviklet og produseres i Norge. ECG247 sensoren og tilhørende systemer er resultatet av mange års forskning og teknologiutvikling på Sørlandet. En ledende filosofi i utviklingen av ECG247 er ENKELHET. Utredning av hjerterytmeforstyrrelser med ECG247 skal være enkelt for både lege og pasient.

Utstyret sykehusene vanligvis har brukt til utredning av hjerterytmeforstyrrelser ble utviklet på 1960-tallet. Det er tungvint i bruk, krever fysisk oppmøte på sykehuset og kan kun benyttes noen få dager sammenhengende.

Professor Rune Fensli ved Senter for e-helse ved Universitet i Agder i Grimstad så tidlig mulighetene til å utvikle en ny og bedre løsning for å påvise hjerterytmeforstyrrelser.

Overlege Jarle Jortveit og professor Rune Fensli. Foto: Baard Larsen, Grimstad Adressetidende

Prototypen på en ny trådløs smart hjertesensor ble utviklet i samarbeid med teknologifirmaene Jetro og Egde i Grimstad. Viktige krav til den nye sensoren var høy brukervennlighet, høy nøyaktighet og mulighet for lang kontinuerlig hjerterytmeovervåkning også under vanlige aktiviteter som trening, dusjing og jobb. Sensoren måtte også være robust, gjenbrukbar og rimelig.

Utvikling og testing av ECG247 hos Jetro AS, Grimstad

ECG247 produseres hos Kitron i Arendal og Verktøymakeren i Lillesand. Produksjonen som er fullstendig robotisert, er underlagt strenge krav til kvalitet i alle ledd.

Robotproduksjon av ECG247 sensorer hos Kitron AS, Arendal

ECG247 mobilapp

Det stilles strenge krav til trygghet og nøyaktighet for medisinsk utstyr. ECG247 ble sertifisert i EU i 2020 etter europeiske standarder. Klinisk utprøving har bl.a. foregått ved Universitet i Agder og ved Sørlandet sykehus.

ECG247 mobiltelefonapp og ECG247 nettportal kommuniserer med hjertesensoren slik at alle resultatene vises på en enkel måte. Begge tjenestene er utviklet og vedlikeholdes av Apphuset i Bergen.

ECG247 er utviklet for bruk i forskningsstudier (atrieflimmerscreening), til utredning av pasienter med symptomer eller risiko for hjerterytmeforstyrrelser og for selv-testing. ECG247 er tilgjengelig i alle norske apotekkjeder.

ECG247 er i klinisk bruk ved mange legekontor og sykehus i hele Norge, samt i mange andre land i Europa, Midtøsten og Asia.

Adm direktør i Appsens AS Tord Ytterdahl signerer samarbeidsavtale med sykehuskjeden GVM i Italia

ECG247 på løve i Dyreparken i Kristiansand

Hjerterytmeforstyrrelser forekommer hos dyr som hos mennesker. Rytmeforstyrrelser kan også være tegn på annen sykdom. ECG247 egner seg godt for overvåking av hjerterytmen hos mindre dyr og flere veterinærer har tatt i bruk ECG247.