Slik bruker du ECG247 portalen

ECG247 portalen gir raskt en oversikt over alle funn i ECG247 testen. Eventuelle hjerterytmeforstyrrelser detekteres automatisk og klassifiseres tydelig i portalen. I portalen kan du også lage en PDF-rapport som enkelt kan skrives ut eller eksporteres til journalsystemer.

ECG247 portalen er beregnet for helsepersonell med kompetanse i EKG og arytmier.

Slik bruker du ECG247 portalen

Her finner du en video som enkelt forklarer deg hvordan du bruker ECG portalen.

Enkel webbasert oversikt

Enkel webbasert oversikt