Forskning

ECG247 er et resultat av mange års forskning innen teknologi og hjertemedisin. ECG247 har omfattende klinisk dokumentasjon av brukervennlighet og nøyaktighet.

ECG247 benyttes i flere forskningsstudier og prosjekter.

Norwegian atrial fibrillation self-screening trial (NORSCREEN)

NORSCREEN studien skal undersøke om egenundersøkelse med ECG247 kan påvise ikke tidligere kjent atrieflimmer slik at deltakerne kan starte behandling og forebygge senere sykdom. Studien skal inkludere 20 000 deltakere over 65 år og følge dem i opptil 5 år via norske helseregistre. Studien utgår fra Oslo universitetssykehus og ledes av professor Sigrun Halvorsen.

Les mer om studien på NORSCREEN.org

Lær mer om NORSCREEN-studien

Professoren som ble reddet av egen oppfinnelse (reportasje fra NRK)

Forskningsartikler

 

 • Fensli, R, et al. Clinical evaluation of a wireless ECG sensor system for arrhythmia diagnostic purposes. Medical engineering & physics, 2013, 35.6: 697-703.
 • Fensli, R. W., & Svagård, I. S. A Proposed Desentralized Holter Diagnostic procedure. Paper presented at the 23rd International Conference of the European Federation for Medical Informatics, Oslo. 2011
 • Fensli, R., Dale, J. G., O`Reilly, P., O’Donoghue, J., Sammon, D., & Gundersen, T. (2009). Towards Improved Healthcare Performance: Examining Technological Possibilities and Patient Satisfaction with Wireless Body Area Networks Journal of Medical Systems, SpringerLink Date Tuesday, May 12, 2009. doi:DOI 10.1007/s10916-009-9291-8
 • Fensli, R., Gundersen, T., Snaprud, T., & Hejlesen, O. Signal quality of wearable sensors, methods for comparing recordings from a wireless ECG sensor to established clinical standards. Paper presented at the pHealth2009, The 6th international workshop on Wearable Micro and Nanosystems for Personalised Health Oslo, Norway. 2009
 • Fensli, R. Design Principles and Evaluation of a Wireless ECG Sensor System. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller. 2009
 • Fensli, R, et al. Sensor acceptance model–measuring patient acceptance of wearable sensors. Methods of information in medicine, 2008, 47.01: 89-95. hFensli, R. Design Principles and Evaluation of a Wireless ECG Sensor System. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller. 2009
 • Fensli, R; Boisen, E. Human factors affecting the patient’s acceptance of wireless biomedical sensors. In: International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies. Springer, Berlin, Heidelberg, 2008. p. 402-412.
 • Fensli, R. A Wireless ECG Sensor System for Arrhythmia Detection. Design Principles, Clinical Evaluation and Patient Acceptance. (Ph.D.), University of Aalborg, Aalborg, Denmark. 2008
 • Fensli, R., & Boisen, E. (2008, Jan 28-31). How to evaluate human factors of wireless biomedical sensors. Identifying aspects of patient acceptance based on a preliminary clinical trial. Paper presented at the International Conference on Health Informatics, HEALTHINF, Funchal, Madeira-Portugal. 2008
 • Fensli, R., & Boisen, E. (2008). Human Factors Affecting the Patient’s Acceptance of Wireless Biomedical Sensors. In A. Fred, J. Filipe, & H. Gamboa (Eds.), BIOSTEC 2008, CCIS 25 (pp. 402-412). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. 2008
 • Fensli, R., Hansen, F. Ø., Gunnarson, E., & Gundersen, T. (2006, June 12-14). Wearable Biomedical Sensors in a Tele-home-care Context, a Foresight Scenario. Paper presented at the Tromsø Telemedicine and eHealth Conference, Tromsø, Norway.
 • Fensli, R; Gunnarson, E; Gundersen, T. A wearable ECG-recording system for continuous arrhythmia monitoring in a wireless tele-home-care situation. In: 18th IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS’05). IEEE, 2005. p. 407-412.
 • Fensli, R; Gunnarson, E; Heljesen, O. A wireless ECG system for continuous event recording and communication to a clinical alarm station. In: The 26th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE, 2004. p. 2208-2211.
 • Fensli, R; Gunnarson, E; Heljesen, O. A wireless cardiac alarm system for continuous event recording. In: Building High Performance Healthcare Organizations, Medinfo 2004, Proceedings of the 11th World Congress on Medical Informatics, 7-11 September 2004, San Francisco, CA, USA (CD-ROM). International Medical Informatics Association (IMIA); American Medical Informatics Association (AMIA), 2004. p. 1589.
 • Fensli, R; Gunnarson, E; Heljesen, O. A wireless ECG system for continuous event recording and communication to a clinical alarm station. In: The 26th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE, 2004. p. 2208-2211.
 • Fensli, R; Gunnarson, E; Heljesen, O. A wireless cardiac alarm system for continuous event recording. In: Building High Performance Healthcare Organizations, Medinfo 2004, Proceedings of the 11th World Congress on Medical Informatics, 7-11 September 2004, San Francisco, CA, USA (CD-ROM). International Medical Informatics Association (IMIA); American Medical Informatics Association (AMIA), 2004. p. 1589.