Atrieflimmer er vanlig. Atrieflimmer gir ikke alltid symptomer og mange har atrieflimmer uten å vite om det. Ubehandlet atrieflimmer kan gi alvorlige komplikasjoner som hjerneslag og hjertesvikt. Det er derfor ønskelig å finne personer med atrieflimmer før tilstanden debuterer med alvorlige komplikasjoner.

Resultatene fra forskningsprosjektet AFstudien.no er nå klare og er publisert i et av Europas mest anerkjente tidsskrift innen fagområdet. Studien inkluderte totalt 2118 deltakere ≥65 år fra hele Norge. Hele 87% gjennomførte en langtids EKG-registrering med ECG247, og totalt 2.2% hadde ikke tidligere erkjent atrieflimmer.

Les hele artikkelen i EP Europace her