Hva er hjertesvikt?

Ved hjertesvikt har hjertet redusert pumpefunksjon. Det vil si at hjertet er skadet eller svekket. Hjertet kan ha problemer med å pumpe ut blod på grunn av redusert kraft i hjertemuskelveggen, eller det kan ha problemer med å fylle seg med blod på grunn av stivhet i hjertemuskelveggen .

Hjertesvikt gjør at hjertet ikke klarer å forsyne kroppens ulike organer og vev med tilstrekkelig oksygenrikt blod.

Det finnes ulike grader av hjertesvikt, og det kan være flere årsaker.

Hva kan føre til hjertesvikt?

Hjertesvikt kan oppstå akutt eller tilstanden kan utvikle seg over lang tid. De vanligste årsakene til hjertesvikt er:

  • Hjerteinfarkt/trange kransårer
  • Atrieflimmer og andre hjerterytmeforstyrrelser
  • Hjerteklaffesykdom
  • Høyt blodtrykk
  • Kardiomyopatier (sykdom i hjertemuskelen)

Data fra Norsk hjertesviktregister viser at atrieflimmer er en viktig årsak til hjertesvikt.

Hvilke symptomer gir hjertesvikt?

Hjertesvikt kan kan gi mange ulike symptomer:

  • Tung pust
  • Tretthet
  • Redusert form
  • Hovne bein

Hvordan behandles hjertesvikt?

Behandling av hjertesvikt består i å behandle den bakenforliggende årsaken til hjertesvikten, samt medisiner som hjelper hjertet med å pumpe lettere. Behandling av f.eks. være å åpne tette kransårer til hjertet, behandle rask puls ved atrieflimmer og å skifte trange hjerteklaffer.

Kan hjertesvikt forebygges?

Noen årsaker til hjertesvikt kan forebygges. En sunn livsstil med normal vekt, fysisk aktivitet og uten røyk kan bidra til å forhindre utvikling av kransåresykdom. Tidlig diagnose av atrieflimmer kan bidra til å forhindre utvikling av hjertesvikt på grunn av rask atrieflimmer. ECG247 kan oppdage atrieflimmer før tilstanden gir symptomer.