ECG247

ECG247 er et medisinsk sertifisert diagnostisk verktøy for kontinuerlig overvåkning 24 timer i døgnet i opptil 7 dager av hjerterytmen for å avdekke hjerterytmeforstyrrelser. ECG247 består av en liten sensor som klistres på brystet, en brukervennlig app på mobiltelefonen, sikker datalagring med automatisk tolkning av hjerterytmen og en nettportal for å vise resultatene. ECG247 er rimelig, enkel i bruk og nøyaktig. Via ECG247 appen gis også tilbakemelding i sanntid om mulige hjerterytmeforstyrrelser. ECG247 er i dag i bruk hos fastleger, hjertespesialister og sykehus. ECG247 er også tilgjengelig for selvtesting og kan kjøpes i nettapotekene.

ECG247

ECG247 hjertesensor er en medisinsk sertifisert sensor for kontinuerlig langtidsovervåkning (opptil 7 dager) av hjerterytmen for å avdekke hjerterytmeforstyrrelser. ECG247 er rimelig, enkel i bruk og nøyaktig. Via ECG247 appen gis tilbakemelding i sanntid om mulige hjerterytmeforstyrrelser. EKG-data lastes direkte opp i sikker skylagring, og er enkelt tilgjengelig for helsepersonell. Sensoren er i dag i bruk hos fastleger, hjertespesialister og private og offentlige sykehus. ECG247 er også tilgjengelig for selvtesting og kan kjøpes i apotek.

ECG247 hjertesensor er utviklet og produsert av Appsens AS i Lillesand. Både utvikling og produksjon skjer i Norge. ECG247 er et resultat av mange års forskning og er utviklet i tett samarbeid med norske teknologipartnere og hjertespesialister. ECG247 har vært gjennom omfattende klinisk testing ved blant annet Sørlandet sykehus. ECG247 sensoren kan brukes til mange tester eller for flere personer. Sensoren har avanserte algoritmer for automatisk påvisning av alle alvorlige og vanlige hjerterytmeforstyrrelser.

I programvaren benyttes kunstig intelligens for å forbedre nøyaktigheten. ECG247 har sensitivitet og spesifisitet på høyde med tilsvarende medisinsk utstyr, og er sertifisert og CE-godkjent av DNV GL iht. Medical Devices Directive.

ECG247 tilfredsstiller alle krav til datasikkerhet og personvern (GDPR). Data lagres kryptert på sikker server i Norge (Microsoft Azure). ECG247 er godkjent leverandør til Norsk helsenett. Innlogging i ECG247 nettportal krever to-faktor autentisering (passord og OTP) eller pålogging med Helse-ID.

Vi tilbyr også egen lukket database for sykehus, større legekontor og kliniske studier. Egen database gir mulighet for flerbrukertilgang til ECG247 portal. Ta kontakt med oss for etablering av egen database.