Styret

Thomas Ramdahl

Thomas Ramdahl er styreleder i AppSens AS. Ramdahl er tidligere administrerende direktør i Algeta og Bayer, og  har en  doktorgrad fra Universitetet i Oslo.

Anita Tunold

Anita Tunold er administrerende direktør i Aleris helse, og har lang erfaring innen kommunikasjon og ledelse.

Harald Moræus Hanssen

Harald Moræus Hanssen er privat investor, eier og administrerende direktør i investeringsselskapet Uthalden AS. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Axel Bendvold

Axel Bendvold er partner i Fearnley Securities AS

Lars Peder Fensli

Lars Peder Fensli er finansdirektør i Arendals Fossekompani. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.