Styret

Morten Andresen

Styreleder

Morten Andresen er en entreprenør, gründer og investor. Han har blant annet grunnlagt Imatis. Han er sivilingeniør fra NTNU.

Harald Moræus Hanssen

Harald Moræus Hanssen er privat investor, eier og administrerende direktør i investeringsselskapet Uthalden AS. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Anita Tunold

Anita Tunold er administrerende direktør i Aleris helse.

Axel Bendvold

Axel Bendvold er partner i Fearnley Securities AS

Lars Peder Fensli

Lars Peder Fensli er finansdirektør i Arendals Fossekompani. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Andreas Eskedal

Andreas Eskedal er partner i Skagerak Capital. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.