• Feilmelding: «Finner ingen hjerterytmesignaler»
    • Sjekk at elektrodeplasteret er riktig montert over brystbenet. Skift evt. til nytt elektrodeplaster
  • Feilmelding: «Lav signalkvalitet»
    • Sjekk at elektrodeplasteret er riktig montert over brystbenet. Sjekk EKG signalene i ECG247 portalen. Fortsett testen ved akseptabel kvalitet. Skift evt. til nytt elektrodeplaster.