Koble sensor fra elektrodeplasteret. Slett Bluetooth-tilkoblinger til ECG247. Deretter avinstalleres ECG247 appen før telefonen slås helt av og på (restart). Sjekk at telefonen er oppdatert med siste versjon av operativsystemet (iOS/Android). Slå av evt. VPN og brannmurprogrammer. Start prosessen på nytt. Benytt en annen telefon til å oppdatere sensorprogramvare dersom tilgjengelig.