ECG247 kan benyttes gjennom sikkerhetskontrollen på flyplasser og ved flyreiser. Når du setter telefonen i flymodus vil EKG registreringene lagres midlertidig på telefonen og/eller i sensoren. Når flymodus slås av vil alle EKG registreringene overføres til  vår datalagring.