Bestill egen database med tilgang for flere leger og annet helsepersonell til samme pasientliste. Vi anbefaler dette for større legesentre og sykehusavdelinger. EKG-databasen er kryptert og kun tilgjengelig for din organisasjon. Dere administrerer nye brukere selv. Vi gjør oppmerksom på at inviterte tester ikke kan deles med andre via delingskode i appen. Ta kontakt med oss ved spørsmål.