Fakturamottaker
Helsepersonellnummer
Fakuramottaker
Leveringssted
Leveringssted
Leveringssted
By

ECG247 Hjerteovervåker

ECG247 Sensor

ECG247 Elektrodeplaster

Egen pasientdatabase med tilgang til felles pasientliste

Lisenskostnad per mnd. Faktureres forskuddsvis per år. Minimum 12 mnd.

Fraktkostnad 250,- eks. mva legges til alle ordrer