Fakturamottaker
Helsepersonellnummer
Fakuramottaker
Leveringssted
Leveringssted
Leveringssted
By

ECG 247 Hjerteovervåker

ECG 247 Elektrodeplaster

Egen pasientdatabase med tilgang til felles pasientliste for flere leger/helsepersonell

Lisenskostnad per mnd. Faktureres forskuddsvis per år. Minimum 12 mnd.

Fraktkostnad 169,- inkl. mva legges til alle ordrer