Les om resultatene fra stor norsk forskningsstudie med ECG247 i Aftenposten

Studien:

 • Deltagerne var eldre 65 år og hadde minst en tilleggsrisiko for atrieflimmer og hjerneslag: høyt blodtrykk, diabetes, kvinnelig kjønn, hjertesvikt, tidligere hjerteinfarkt/utblokking av årer i hjertet eller andre steder i kroppen, og/eller tidligere hjerneslag.
 • Deltagere ble rekruttert via Facebook og gjennom noen avisoppslag/radionyheter.
 • Potensielle studiedeltagere gjennomførte en screeningtest på nett for å sjekke om de kunne delta.
 • Studien er  godkjent av den regionale komiteen for medisinsk- og helsefaglig forskningsetikk (REK).
 • Totalt 2118 personer deltok i studien.
 • Gjennomsnittsalder var 70 år. Ingen hadde kjent hjerteflimmer.
 • Studien foregikk digitalt.
 • Alle deltagerne fikk sendt hjem en liten norskutviklet hjertesensor (ECG247) som de plasserte på brystet og gjennomførte en EKG-test over flere dager (gjennomsnitt 6,5 døgn).
 • Andelen deltagere som gjennomførte EKG-testen, var på 87 prosent.
 • Hver 45. studiedeltaker fikk påvist atrieflimmer
 • Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet EP Europace

2023-04-11_Aftenposten_-_11-04-2023_print