Eldre personer blir ikke alltid inkluderte i  medisinske forskningsprosjekter på grunn av økt risiko for flere samtidige sykdommer, generell skrøpelighet og kognitive utfordringer. Eldre personer har  økt risiko for  atrieflimmer og nytteverdien av å oppdage tilstanden før den gir komplikasjoner er stor. Sørlandet sykehus har undersøkt om det er mulig å screene eldre brukere av hjemmebaserte tjenester for atrieflimmer ved hjelp av ECG247. Studien konkluderer med at det er utfordrende å inkludere denne gruppen pasienter i kliniske studier, men at ECG247 er velegnet til formålet.

Les artikkelen