ECG247 portal er nå oppdatert med bl.a. gjennomsnittlig hjertefrekvens og hjerterytmevariabilitet. Vi har forbedret designet med egne faner for EKG og hjertefrekvens, samt visuell visning av andeler arytmier og ektopiske slag. For kunder med egen database (organisasjon) vises også antall tester som pågår.

I løpet av sommeren oppdaterer vi også PDF-rapporten med et tilsvarende design og mer komprimert EKG visning. Vi har nå fjernet forhåndsvalgte EKG i rapporten slik at kun valgte EKG blir med i PDF-rapporten.

Videre har vi gjort en del strukturelle endringer for lagring av data slik at portalen laster data raskere.

Logg inn og se selv –  gi oss gjerne tilbakemelding på hva dere synes