Atrieflimmer (AF) er vanlig. Tilstanden er udiagnostisert i omtrent en tredjedel av tilfellene, og er assosiert med alvorlige komplikasjoner som bl.a. hjerneslag og hjertesvikt. Internasjonale retningslinjer anbefaler screening av personer med økt risiko for hjerneslag, dvs de fleste over 65 år. I den norske AFstudien.no ved bl.a. Sørlandet sykehus ble AF påvist med ECG247 hos langt flere deltakere enn forventet. I denne nye forskningsartikkelen har legene bak studien vist at påvist AF med ECG247 førte til at de aller fleste pasientene kontaktet lege og fikk riktig slagforebyggende behandling.

 

Les mer