«Hjerteflimmer eller atrieflimmer er en vanlig hjerterytmeforstyrrelse. Atrieflimmer øker risikoen for blant annet tidlig død, hjerneslag og hjertesvikt. Mange har atrieflimmer uten å vite om det. Det er derfor viktig å stille diagnosen og starte forebyggende behandling før tilstanden medfører alvorlige komplikasjoner. I NORSCREEN studien skal vi undersøke om egenundersøkelse med en norskutviklet hjertesensor (ECG247) kan påvise ikke tidligere kjent atrieflimmer slik at deltakerne kan starte behandling og forebygge senere sykdom. Studien skal inkludere 20 000 deltakere over 65 år og følge dem i opptil 5 år via norske helseregistre.»

Studien The NORwegian atrial fibrillation self-SCREENing trial (NORSCREEN) er tildelt 19,7 mill NOK fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Studien bygger på www.afstudien.no som nylig er utført ved Sørlandet sykehus. NORSCREEN studien er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Karolinska institutet i Stockholm, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Sørlandet sykehus. Professor Sigrun Halvorsen, OUS/UiO, er prosjektleder, mens studiesenteret skal etableres ved Sørlandet sykehus Arendal.