Datasikkerhetsansvarlige ved Oslo universitetssykehus, Vestre Viken og Sørlandet sykehus har sammen vurdert datasikkerhet og personvern ved ECG247 systemet og gitt sin anbefaling. Skyløsninger og spesielt amerikansk eide skyløsninger er omdiskutert i helsevesenet grunnet risiko for at amerikanske myndigheter kan kreve personopplysninger utlevert. Datasikkerhetsansvarlige ønsker derfor at sykehusene benytter løsningen pseudonymisert, dvs med koblingsnøkkel. Vi har tilpasset våre systemer slik at det ikke er nødvendig å lagre noen form for direkte personidentifiserende opplysninger. Ved bruk av en personlig ID som koblingsnøkkel genereres en invitasjonskode som pasienten registrerer i ECG247 appen. Denne løsningen er også svært godt egnet i forskningsprosjekter. Vi gjør oppmerksom på at ECG247 benytter skyløsning fra Microsoft Norge og server er fysisk plassert i Norge.