Ny forskningsartikkel fra Universitetet i Agder: Ausland Å, Sandberg EL, Jortveit J, Seiler S. Heart rhythm assessment in elite endurance athletes: A better method? Frontiers in Sports and Active Living. 2022;4.

 

ECG247 muliggjør hjerterytmeregistrering med høy kvalitet og brukervennlighet under hard fysisk trening hos eliteutøvere