De har 5000 deltakere i studien, men trenger 15.000 til. Forskerne i NORSCREEN-studien har allerede funnet atrieflimmer hos en del av deltakerne. Les mer om NORSCREEN-studien i Dagens medisin

 

NORSCREEN-studien utgår fra  Oslo universitetssykehus (OUS)/Universitetet i Oslo og er et samarbeid mellom St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Karolinska institutet i Stockholm, Nasjonalforeningen for hjerte- og lungesyke og Sørlandet sykehus. NORSCREEN-studien skal undersøke om egenundersøkelse med ECG247 kan påvise atrieflimmer slik at deltakerne kan starte behandling og forebygge senere sykdom. Studien skal inkludere 20 000 deltakere over 65 år og følge dem i opptil 5 år via norske helseregistre. Les mer om studien på www.norscreen.org