• Last ned og installer ECG247 appen på din mobiltelefon.

Krever Android 8.0 eller nyere og/eller iOS 11.0 eller nyere

  • Åpne appen og følg instruksjonene.

Vanlige spørsmål

Hjerterytmeforstyrrelser er en fellesbetegnelse for alle avvik fra den normale hjerterytmen (sinusrytme). Mange hjerterytmeforstyrrelser er ufarlige, mens andre krever medisinsk behandling. Forstyrrelse i hjerterytmen kan medføre rask, langsom eller uregelmessig hjerteaksjon. Hjerterytmeforstyrrelse kan oppleves som uregelmessig puls, hjertebank, svimmelhet eller av og til som besvimelser. En hyppig hjerterytmeforstyrrelse er atrieflimmer. Ved atrieflimmer slår hjertet uregelmessig og ofte for fort. Atrieflimmer øker risikoen for at det dannes en blodpropp i hjertet. En slik blodpropp kan følge de store blodårene til hjernen og forårsake et hjerneslag. Blodfortynnende medisiner kan forhindre blodpropp ved atrieflimmer. Ta kontakt med lege dersom du har atrieflimmer.

EECG247 appen lastes gratis ned på din mobiltelefon fra AppStore (iPhone) eller PlayButikk (android).

Ja. ECG247 sensoren medfører ingen form for behandling. Systemet lagrer kun opptak av hjerterytmen for analyse. Eventuell behandling må forordnes av lege.

Vennligst rengjør huden over brystbenet (midt på brystet). Eventuelle hår må fjernes. Ikke bruk fuktighetskrem e.l. Huden må være helt tørr før sensoren limes fast.

Last ned ECG247 appen og følg bruksanvisningen. Vi anbefaler også at du ser informasjonsvideoen før bruk

Sjekk at telefonen er tilkoblet internett og prøv igjen.

Sjekk at du har fulgt bruksanvisningen. Sensor må være tilkoblet elektrodeplasteret og sensoren må lyse blått før tilkobling. Sjekk at Bluetooth er aktivet for ECG247 i telefonens innstillinger og at du har svart ja på spørsmålet om å tillate tilkobling. Slett og installer evt. ECG247 appen på nytt. Dersom dette ikke hjelpe må du prøve med en annen telefon.

Sensoren festes midt på brystet med sensordelen opp.

ECG247 systemet finner automatisk alle vanlige hjerterytmeforstyrrelser slik som hjerteflimmer (atrieflimmer), atrieflutter, supraventrikulære takykardier, ventrikulære takykardier og pauser. I tillegg detekteres ekstrasystoler (ekstraslag) og sinusarytmi.

Elektrisk støy kan påvirke den automatiske tolkingen og medføre feilklassifisering. Alle rytmeforstyrrelser må derfor bekreftes av lege. Du kan enkelt bestille en vurdering av hjertespesialist i nettbutikken eller du kan dele opptaket med fastlegen din.

Hjerterytmesignalene har foskjellig form og størrelse hos ulike personer. Vi kan derfor ikke garantere at ECG247 systemet finner alle rytmeforstyrrelser. All bruk skjer på eget ansvar.

Ja, sensoren kan brukes om igjen mange ganger. Ta godt vare på den. Nytt elektrodeplaster kan du bestille i nettbutikken.

Ja, både elektrodeplaster og sensor tåler dusjing, men du må unngå å bade med sensoren.

ECG247 sensoren er godkjent ved vekt >10 kg.

Pass på at barn ikke får deler av sensoren i munnen

Nei, systemet er beregnet på å vise rytmeforstyrrelser.

Kontakt alltid lege ved symptomer fra hjertet.

Ja, sensoren kommuniserer med telefonen som derfor må være i nærheten under hele testen. Telefonen gir beskjed dersom sensor er frakoblet. Sensor kobler vanligvis til telefonen igjen automatisk. Dersom dette ikke skjer må testen stoppes og startes igjen i appen. Det er ikke nødvendig å ta av sensoren eller elektrodeplasteret.

Ja, men dette er sjeldent nødvendig siden pacemakere og hjertestartere selv overvåker hjerterytmen.

Korte rytmeforstyrrelser er vanlig og ofte ufarlige, men mulige rytmeforstyrrelser bør alltid vurderes av lege. Bestill vurdering av hjertespesialist i nettbutikken eller del testen med legen din via ECG247 appen.

Nei, elektrodeplasteret inkludert batteriet er til engangsbruk. Batteriet skilles enkelt fra plasteret og kildesorteres etter lokale retningslinjer. Resten av plasteret er restavfall.

Plasteret et beregnet for engangsbruk. Ved gjentatt bruk vil hjerterytmesignalene ikke fanges opp riktig og tolkningen vil bli feil. Nytt elektrodeplaster kan bestilles i nettbutikken

Vi anbefaler at du bruker sensoren i minst 3 dager. Du kan stoppe testen før, men da har du mindre hjerterytmeopptak som kan analyseres. Du kan gjerne bruke testen lenger. Hvis du glemmer å stoppe testen, stoppes den automatisk etter 14 dager.

Noen typer klær, f.eks teknisk treningstøy over sensoren kan forstyrre registreringen. Dette sees som forstyrrelser på EKG-visningen i appen, men er ikke farlig. Forstyrrelsene forsvinner vanligvis etter kort tid. Trening som innebærer bruk av arm og brystmuskulatur kan også forstyrre registreringene, men signalene blir vanligvis normale igjen etter trening. Slike forstyrrelser kan medføre at rytmeindikatoren skifter farge og gir beskjed om at det er påvist en mulig rytmeforstyrrelse. I slike tilfeller kan rytmeindikatoren i appen nullstilles ved å stoppe testen og deretter starte ny test uten å ta av sensoren.

Ja, sett den på igjen på samme måte som da du startet testen. Det er viktig at pilen peker mot lukket låsesymbol. Testen fortsetter automatisk når sensoren er tilkoblet igjen. Dersom dette ikke skjer kan du stoppe testen i appen og deretter starte ny test uten å ta av elektrodeplasteret.

Ja, du kan lagre et opptak av hjerterytmen din på et bestemt tidspunkt ved å trykke kort på knappen midt på sensoren.

Noen kan reagere med kløe og irritasjon i huden under elektrodeplasteret slik som ved alle andre plaster. Dette er ikke farlig, men kan oppleves som ubehagelig. Ved plagsomme symptomer bør testen stoppes og plasteret tas av. Kontakt lege ved behov.

Ja, datatrafikken fra mobiltelefonen øker. Vi anbefaler bruk av Wi-Fi nettverk om mulig.

Regelmessig testing, gjerne årlig, med ECG247 sensoren anbefales dersom man er i risikogruppene (over 65 år, har diabetes, høyt blodtrykk, tidligere hjerneslag eller hjerte- og karsykdom).

Sensoren kan brukes mange ganger – ta godt vare på den. Nytt ECG247 elektrodeplaster kan bestilles i nettbutikken.

Ja, men den kan bare være tilknyttet en telefon om gangen. Dersom sensoren ved senere bruk skal benyttes med en annen telefon, bør Bluetooth tilkoblingen mellom sensor og opprinnelig telefon slettes i telefonens innstillinger.

Sensoren kan vaskes med en lett fuktet klut. Desinfeksjonsvæske kan også benyttes.

Obs: Sensoren må ikke dyppes ned i væsker.

ECG247 øker strømforbruket – husk derfor å lade mobiltelefonen hyppigere enn vanlig. Dersom telefonen har slått seg helt av, må du åpne ECG247 appen og sjekke om testen starter opp igjen. Dersom den ikke starter igjen, vennligst følg instruksjonene i appen. Husk at du alltid kan stoppe testen og starte en ny test uten å fjerne elektrodeplasteret fra kroppen. Dette nullstiller sensoren og rytmeindikatoren.

Trykk «Stopp test» i appen.

Ta av sensor og elektrodeplaster.

Batteriet fjernes enkelt fra plasteret. Batteriet må kildesorteres. Resten av plasteret kan kastes i restavfallet.

Selve sensoren kan brukes mange ganger – ta godt vare på den. Nytt elektrodeplaster kan bestilles i nettbutikken.

Vurdering av hjertespesialist bestilles direkte i ECG247 appen.

Testen vurderes av våre erfarne norske hjertespesialister. Rapporten blir tilgjengelig i appen når den er ferdig.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er resultater fra ECG247 testen som blir vurdert og beskrevet. Eventuell videre utredning og behandling må skje hos egen lege.

ECG247

Få nyheter fra ECG247!