Morten Andresen er en entreprenør, gründer og investor med ustrakt styreververfaring. Han har blant annet grunnlagt Imatis. Under hans ledelse erobret selskapet på kort tid over 80 % av e-helsepasientlogistikkmarkedet i norske sykehus. Selskapet utvidet sin innovative teknologi til kommunale helsevesen med betydelige suksess i Helse Vest, Helse Midt og Helse Sørøst. I 2021 ble Imatis kjøpt opp av DNV. Andresen er utdannet ved NTNU og innehar en mastergrad. Han har lang ledererfaring fra en rekke selskaper bl.a. innen e-Helse, og har hatt sentrale roller og ledet større anbudskonkurranser og salg av e-helseløsninger til sykehus og helseregioner i Norge og flere andre land.