Sparebanken Sør og Digin delte ut Innovasjonsprisen for sjette gang i år – og i år vant Appsens den gjeve kåringen.

Fra juryens begrunnelse:

Det å stimulere til vekst og innovasjon er helt sentralt for økt verdiskaping i Agder. For å bidra til dette arbeidet deler Sparebanken Sør og Digin hvert år ut Innovasjonsprisen til offensive og kreative IT-miljø på Sørlandet. I 2020 var det fire finalister som kjempet om den gjeve prisen: Semine, Appsens, RSM Imagineering og Indico Systems.

Etter nøye vurdering av årets jury, var det altså Appsens som fikk prisen. Av juryens begrunnelse var det blant annet deres imponerende egeninnsats og avgjørende bidrag fra regionale utviklingspartnerne som ble avgjørende.

– Appsens har skapt et produkt som vekker interesse både nasjonalt og i det internasjonale fagmiljøet. Arbeidet med internasjonal lansering er allerede godt i gang.

 

Kravene til finalistene av prisen var følgende:

  • Bedriften må ha utviklet en ny løsning der IKT er et sentralt element
  • Løsningen må være nyskapende sammenlignet med eksisterende eller konkurrerende løsninger i det aktuelle markedet
  • Bedriften må være lokalisert i Agder

– Virksomheten har sitt utspring fra akademia og FoU-miljøene rundt våre sentrale institusjoner Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus. I tillegg har virksomheten trukket veksler på en rekke høykompetente virksomheter rundt i Agder, som blant andre Jetro og Egde Consulting i Grimstad, Norgesplaster i Vennesla og Kitron i Arendal.

– Appsens har etter juryens mening ikke bare et stort kommersielt potensial, men også store muligheter for å bedre folkehelsen, forebygge alvorlige lidelser og i ytterste konsekvens bidra til å redde liv, sier en samlet jurye i sin begrunnelse.

Prisen ble delt ut av administrerende direktør i Sparebanken Sør, Geir Bergskaug.