Medisinsk leder for ECG247, hjertespesialist Jarle Jortveit har sammen med hjertespesialist Gunnar Nyland og spesialist i allmennmedisin Jonas Vegsundvåg i samarbeid med Pfizer og BMS laget et lite hefte om utredning og behandling av hjerterytmeforstyrrelser i allmennpraksis. Heftet kan bestilles fra Pfizer og BMS eller leses her: