ECG247 beregner nå automatisk hjertefrekvensvariabilitet (HRV) som er et mål på variasjonen i varigheten mellom påfølgende hjerteslag. HRV måles mest presist ved EKG, men kan også måles ved hjelp av pulsklokker med optiske sensorer. Optiske sensorer blir lettere forstyrret ved bevegelser/trening og målingene kan derfor være mer unøyaktige. HRV bør måles over et lengre tidsrom, f.eks en natt. HRV angis vanligvis som som gjennomsnittlig variasjon i avstand mellom hjerteslag (RMSSD) og angis i millisekunder. Normal HRV varierer fra person til person og man bør etablere egen referanseverdi for å vurdere endring over tid. De fleste har HRV mellom 50 og 70 ms. HRV i hvile øker vanligvis ved regelmessig trening, men kan være lavere enn normalt umiddelbart etter en hard treningsøkt. HRV reduseres med alderen og ved ulike sykdommer som bl.a. depresjon, angst, diabetes, hjertesvikt og hypothyreose. HRV kan kun tolkes ved normal sinusrytme.