Undersøkelse med langtids-EKG  har tidligere i stor grad vært forbeholdt hjertespesialister. Nytt utstyr slik som ECG247 muliggjør umiddelbar utredning hos allmennlege/fastlege. En ny studie fra Sørlandet sykehus har undersøkt om fastleger klarte å tolke rytmeforstyrrelser riktig.

Totalt 40 fastleger deltok i studien. Alle fastlegene vurderte 10 langtids-EKG tester utført med ECG247 på 10 ulike pasienter. For alle EKG-undersøkelsene ble forekomsten av forskjellige rytmeforstyrrelser registrert. Alle testene ble vurdert som tolkbare av alle fastlegene. Rytmeforstyrrelser (atrieflimmer/flutter, supraventrikulær takykardi og ventrikkel takykardi) ble korrekt identifisert i de aller fleste tilfellene (sensitivitet 98 % (95 % KI 95-99 %), spesifisitet 75 % (95 % KI 68-82 %), og diagnostisk nøyaktighet (accuracy) 89 % (85-92 %).

Forfatterene konkluderte med at fastleger tolket langtids-EKG registreringer med  ECG247 med høy diagnostisk nøyaktighet for vanlige rytmeforstyrrelser. I noen tilfeller med vanskelige/sjeldne rytmeforstyrrelser anbefaler de å konsultere en hjertespesialist.

 

Les studien