2023 har vært et spennende år for ECG247

Bak ECG247 står en entusiastisk liten gjeng i Lillesand. Vi har stor tro på at ECG247 kan forenkle utredningen av pasienter med hjerterytmeforstyrrelser og bidra til å forebygge alvorlige komplikasjoner som bl.a. hjerneslag. ECG247 er utviklet og produseres på Sørlandet. Vår ledende filosofi har vært ENKELHET – enkelt for pasienten og enkelt for legen.

I 2023 har vi lansert ny app og ny nettportal med mange nye funksjoner. Vi har utviklet en løsning for sykehus og legesentre som muliggjør flerbrukertilgang og felles pasientliste. ECG247 er tatt i bruk ved >400 legesentre i Norge og tas nå i bruk ved mange sykehus. Resultatene fra AFstudien er publisert og den store nasjonale AF screening studien NORSCREEN har nettopp startet. I 2023 har vi også lansert ECG247 i flere land i Europa og i Midtøsten.

Vi jobber kontinuerlig for å forbedre ECG247. Neste år planlegger vi designforbedringer i ECG247 portalen og i PDF rapporten, samt bedre integrasjon mot ulike journalsystemer. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger – både positive og negative. Ta kontakt!

Vi ønsker der alle en god og fredfull julefeiring!