Sjekk at koden er skrevet riktig. Dersom koden er riktig, men likevel gir feilmelding, må appen slettes fra telefonen og deretter installeres på nytt før du forsøker igjen. Dersom du fortsatt får feilmelding må du kontakte den som har sendt deg koden for å få en ny kode.