Sørlandet sykehus etterlyser flere deltakere til atrieflimmerstudien.no. Studien benytter ECG247 hjertesensor.

Hjerterytmeforstyrrelser er vanlig. Hjerteflimmer eller atrieflimmer (AF) er den vanligste rytmeforstyrrelsen. Ubehandlet atrieflimmer medfører økt risiko for blant annet hjertesvikt og hjerneslag. Gjennom denne studien ønsker Sørlandet sykehus å undersøke hvor vanlig det er med atrieflimmer, hvem som har atrieflimmer uten å vite om og om atrieflimmer kan påvises ved selvtesting.

Atrieflimmerstudien gjennomføres av Sørlandet sykehus Arendal i samarbeid med bl.a. Oslo Universitetssykehus. Totalt 1500 studiedeltakere skal inkluderes. For å delta må du tilfredsstille visse inklusjonskriterier, bl.a. må du være over 65 år, ikke ha kjent atrieflimmer og ha tilgang til en smarttelefon.

Sjekk om du kan delta