I et innovasjonssamarbeid med Dyreparken i Kristiansand, tester vi ECG247 på ulike dyrearter. Rytmeforstyrrelser forekommer også hos dyr og overvåking av hjerterytmen kan gi nyttig informasjon om helsetilstanden. Hjerterytmen til den den 180 kg tunge løven Kiara overvåkes med ECG247 hjertesensor i forbindelse med tannbehandling i narkose.