Hjerterytmeforstyrrelser forekommer hos dyr som hos mennesker. Rytmeforstyrrelser kan også være tegn på annen sykdom. ECG247 egner seg godt for overvåking av hjerterytmen hos mindre dyr og veterinærer har tatt i bruk ECG247.

Ta kontakt med oss vedrørende bruk av ECG247 i veterinærmedisin.