ECG247 benyttes til å overvåke pasienter i nytt forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Les mer her