ECG247 har kontrakt med den italienske telemedisinspesialisten GVM Assistance om telemedisinske hjerterytmeregistrering. GVM Assistance, en del av GVM Care & Research, er en ledende global helseleverandør som designer, utvikler og leverer innovative, bærekraftige og kundeorienterte digitale helsetjenester.

 

GVM Assistance er utnevnt av Axiom Space for å sørge for medisinsk oppfølging og medisinsk forskningsarbeid knyttet til den italienske astronauten Walter Villadei, som er pilot og besetningsmedlem på romfergen for Axiom Mission 3 (Ax-3). GVM Assistance jobber i tett samarbeid med European Space Agency, NASA og det italienske luftforsvaret om prosjektet.

Som en del av den medisinske oppfølgingen har astronauten blitt overvåket av hjerteovervåkingssystemet ECG247 før og etter romferden som ble gjennomført i januar og februar i år. Oppgaven ble gjennomført på en vellykket måte.

Neste steg i prosjektet er at GVM Assistance skal gjennomføre direkte hjerteovervåking av astronauten i verdensrommet med ECG247 på en romferd senere i år.

Bilde: Axiom Space