ECG247 har sammen med vår norske distributør Medu inngått en rammeavtale med Sørlandet sykehus HF på 2+1+1 år. Sykehusene på Sørlandet skal ta i bruk ECG247 for å utrede hjerterytmeforstyrrelser – med mulighet for digital oppfølging uavhengig av fysisk plassering.

Sørlandet sykehus HF ønsker med dette også å redusere antall innleggelser gjennom å kunne utrede/følge opp pasienter utenfor sykehuset.

Hjerterytmeregistreringene fra ECG247 lastes direkte opp i sikker skylagring og er enkelt tilgjengelig for helsepersonell på sykehuset i sanntid.

Sykehusene på Sørlandet planlegger å benytte ECG247 til ca 5000 pasienter hvert år.