Kardiolog Britt Undheim i Bergen, fattet kjapt interesse for ECG247 da produktet ble lansert i 2020, og benytter nå ECG247 i sin spesialistpraksis. «ECG247 har for meg blitt et viktig verktøy, som del av en total kardiologisk vurdering», sier Undheim.

Til kardiologen i Bergen henvises pasienter som opplever svimmelhet, hjertebank og andre symptomer som kan skyldes hjerterytmeforstyrrelser. Tidligere benyttet Undheim 24-72 timers Holter målinger, men nå bruker hun i stadig større grad ECG247 for å lete etter atrieflimmer og andre rytmeforstyrrelser.

ECG247 sikrer kontinuerlig langtidsregistrering av hjerterytme
Atrieflimmer og andre rytmeforstyrrelser opptrer ofte uregelmessig eller i perioder. Registrering av hjerterytme over tid kan avdekke arytmier som kortvarige registreringer ikke fanger opp. ECG247 består av en sensor som monteres på et elektrodeplaster, og som pasienten kan ha på seg over tid, både i dusjen og på trening.

– Mange av pasientene mine har gjort rytmeregistreringer uten funn, når jeg setter på ECG247. Fordi ECG247 kan måle over lengre tid enn de fleste andre EKG-tester, øker sannsynligheten for å finne forstyrrelser vi ikke har funnet på tidligere tester. Jeg har opplevd at pasienter som «vet» at noe er galt, blir lettet dersom testen bekrefter mistanken. Ofte har pasienten symptom som det viser seg ikke skyldes rytmeforstyrrelse og da kan man berolige pasienten. Andre ganger gjør vi tilfeldige funn som lar oss iverksette tiltak for å redusere risiko for alvorlige hendelser, sier kardiologen.

Gode rutiner
«Når man tar i bruk nytt utstyr i en legepraksis, er det viktig å etablere gode rutiner, slik at utstyret brukes på optimal måte, og arbeidsdagen flyter», sier Undheim. Hos kardiologen i Bergen har de etablert en rutine med påkoblinger én dag i uken, altså kobles alle planlagte pasienter til på samme dag.

Påkoblingen gjøres av sykepleier eller helsesekretær, som samtidig gir pasienten nødvendige instruksjoner og opplæring. Pasientene registreres i ECG247 portalen og får deretter en SMS med oppstartlenke på sin telefon før testen starter. Etter om lag en uke kommer pasientene inn igjen til gjennomgang av resultatene. – Jeg bruker ECG247 som ett av flere verktøy for en total kardiologisk vurdering. Etter gjennomgang av testresultater og rapport, snakker vi om pasientens opplevelser og erfaringer, typisk gjennom dagboken jeg ber de føre mens målingen pågår, forteller Undheim.

Undheim opplever at sensor og app fungerer enkelt og godt både for pasienter og helsepersonell. Ved eventuelle problemer tar pasienten kontakt, og lege eller sekretær kan enkelt bistå uten å fysisk møte pasienten.