ECG247 skal brukes til hjemme-oppfølging av pasienter som har gjennomgått hjerneslag eller TIA (drypp) for å finne ut om pasienten har episoder med atrieflimmer (hjerteflimmer). Atrieflimmer er en vanlig årsak til hjerneslag. Mange pasienter har atrieflimmer uten å vite om det siden tilstanden ikke alltid gir symptomer. Det finnes god slagforebyggende behandling dersom atrieflimmer påvises med EKG-test.

 

Sykehuset Østfold skal bruke ECG247 til 5-15 pasienter per uke. Rammeavtale har en varighet på 2+1+1 år med videre utvidelse etter avtale.