1.

 • Last ned og installer ECG247 appen på din mobiltelefon

 • Klikk på lenken i SMS fra din lege, skann QR-koden med kameraet, skriv inn invitasjonskode eller registrer deg i appen. Ved invitasjon fra lege skal du IKKE registrere deg i appen.

2.

 • Velg «Start test»

 • Følg instruksjonene i appen

3.

 • Ta elektrodeplasteret ut av esken og legg det på et bord

 • IKKE fjern den grønne folien over batteriet

 • Sett sensoren på elektrodeplasteret. Pilen på sensoren må peke mot åpent låsesymbol

 • Roter med klokken slik at pilen peker mot lukket låsesymbol

4.

 • Koble sensoren til telefonen din

 • Trykk på knappen i midten av sensoren til det blå lyset lyser

5.

 • Rengjør huden over brystbenet (evt. hår fjernes). Huden må være tørr før du setter på sensoren

 • Fjern begge beskyttelsesfoliene fra limsiden av sensoren

 • Fest sensoren forsiktig høyt på brystbenet (like under halsgropen). Trykk plasteret godt fast

 • Sitt i ro til sensoren er kalibrert og tilkoblet

6.

 • Din hjerterytme registreres og analyseres. Bruk sensoren i 3-7 dager.

 • ECG247 appen må kjøre i bakgrunnen på telefonen i hele testperioden. Slå av batteroptimalisering for å unngå at telefonen lukker appen. Se hvordan her.

 • Telefonen vil gi beskjed dersom den mister forbindelsen til sensoren, men vil koble til automatisk når den er i nærheten igjen.

7.

 • Testen stoppes ved å trykke «Avslutt testen»
 • Informasjon om rytmeforstyrrelser finner du under Resultater (ikke inviterte tester)
 • Forbrukertester (ikke inviterte tester) kan deles med fastlege eller du kan bestille en vurdering av testen fra våre hjertespesialister