Bestill ECG247 elektrodeplaster

Til ECG247 test hos lege