Signalforstyrrelser vil kunne medføre feiltolking og feilkategorisering. Alle rytmeforstyrrelser må derfor verifiseres av lege før endelig diagnose og behandling.

Spørsmål og svar

Regelmessig testing, gjerne årlig, med ECG247 sensoren anbefales alle i risikogruppene for atrieflimmer og hjerneslag

  • Alder over 65 år
  • Diabetes
  • Hypertensjon
  • Tidligere hjerneslag (eller TIA)
  • Etablert hjerte- og karsykdom

ECG247 egner seg også godt til undersøkelse av pasienter med «hjertebank»/opplevelse av rask eller ujevn puls.

ECG247 har gjennomgått omfattende testing og utprøving. ECG247 er godkjent i henhold til Norske og Europeiske direktiver for medisinsk utstyr (CE godkjent og ISO sertifisert).

ECG247 systemet identifiserer automatisk alle vanlige hjerterytmeforstyrrelser slik som atrieflimmer, atrieflutter, supraventrikulære takykardier, ventrikulære takykardier og pauser. I tillegg detekteres ventrikulære ekstrasystoler, supraventrikulære ekstrasystoler og sinusarytmi.

Elektrisk støy kan påvirke den automatiske tolkingen og medføre feilklassifisering. Alle rytmeforstyrrelser må derfor bekreftes av lege. 

Hjerterytmesignalene har foskjellig form og størrelse hos ulike personer. Vi kan derfor ikke garantere at ECG247 systemet finner alle rytmeforstyrrelser hos alle.

EECG247 appen lastes gratis fra AppStore (iPhone) eller PlayButikk (android).

Sensoren kan brukes om igjen mange ganger. Nytt elektrodeplaster kan bestilles i nettbutikken.

Ja, både elektrodeplaster og sensor tåler dusjing, men du må unngå å bade med sensoren.

ECG247 er ikke testet hos barn eller gravide. Vi anbefaler derfor ikke bruk hos disse gruppene.

Pass på at barn ikke får deler av sensoren i munnen

Nei, systemet er beregnet på å vise rytmeforstyrrelser.

Ja, sensoren kommuniserer med telefonen som derfor også må være i nærheten under hele testen. Telefonen gir beskjed dersom sensor er frakoblet. Sensor kobler vanligvis til telefonen igjen automatisk. Dersom dette ikke skjer må testen stoppes og startes igjen i appen. Det er ikke nødvendig å ta av sensoren eller elektrodeplasteret.

Bruker må ha en smarttelefon og må ha datatrafikk inkludert i abonnementet.

 

Ja, men dette er sjeldent nødvendig siden pacemakere og hjertestartere selv overvåker hjerterytmen. Vi anbefaler derfor ikke ECG247 til personer med pacemaker

Nei, elektrodeplasteret inkludert batteriet er til engangsbruk. Batteriet skilles enkelt fra plasteret og kildesorteres etter lokale retningslinjer. Resten av plasteret er restavfall.

Vi anbefaler minst 3 dager.

Noen typer klær, f.eks teknisk treningstøy over sensoren kan forstyrre registreringen. Dette sees som forstyrrelser på EKG-visningen i appen, men er ikke farlig. Forstyrrelsene forsvinner vanligvis etter kort tid. Trening som innebærer bruk av arm og brystmuskulatur kan også forstyrre registreringene, men signalene blir vanligvis normale igjen etter trening. Slike forstyrrelser kan medføre at rytmeindikatoren skifter farge og gir beskjed om at det er påvist en mulig rytmeforstyrrelse. I slike tilfeller kan rytmeindikatoren i appen nullstilles ved å stoppe testen og deretter starte ny test uten å ta av sensoren.

Ja, man kan lagre et opptak av hjerterytmen på et bestemt tidspunkt ved å trykke kort på knappen midt på sensoren.

Ja, men den kan bare være tilknyttet en telefon om gangen.

Sensoren kan tørkes av med Antibac e.l.

Obs: Sensoren må ikke dyppes ned i væsker.

Vurdering av hjertespesialist bestilles enkelt ECG247 appen.

Testen vurderes av våre erfarne norske hjertespesialister. Rapporten blir tilgjengelig i appen når den er ferdig.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er resultater fra ECG247 testen som blir vurdert og beskrevet. Eventuell videre utredning og behandling må skje hos egen lege.

Få nyheter fra ECG247!