Tord Ytterdahl

Daglig leder (CEO)
BSc ECON BI Oslo, MBA Copenhagen Business School (CBS)


Jarle Jortveit

Medisinsk leder (CMO)
Seksjonsoverlege PhD MHA
Spesialist i hjertesykdommer og indremedisin
Sørlandet sykehus HF Arendal

Rune Fensli

Teknisk leder (CTO)
Professor
Senter for eHelse, Universitet i Agder
PhD i trådløse EKG-sensorer

Medisinske rådgivere

Dan Atar

Professor og hjertespesialist
Forskningssjef Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo, Norge

Gabrielle I Danielsen

Fastlege
Grimstad, Norge

Bjørnar Grenne

PhD, hjertespesialist og forsker
St. Olavs sykehus/NTNU Trondheim, Norge

AppSens AS

4790 Lillesand

Norge

www.appsens.no

Organisasjonsnummer: 918707719