Elisabeth Ramsdal

Prosjektleder
M.Sc, INSA ToulouseTord Ytterdahl

Daglig leder (CEO)
BSc ECON BI Oslo, MBA Copenhagen Business School (CBS)


Gabrielle I Danielsen

Medisinsk rådgiver
Lege, spes i allmennmedisinMichael Dutt

Utvikler AI
Universitetet i Agder
Jarle Jortveit

Medisinsk leder (CMO)
Seksjonsoverlege PhD MHA Spesialist i hjertesykdommer og indremedisin

Kristin N. Tuv

Medisinsk rådgiver
Lege, spesialist i pediatri

Rune Fensli

Teknisk leder (CTO)
Professor emeritus
Senter for eHelse, Universitet i Agder


Medisinske rådgivere

Dan Atar

Professor og hjertespesialist
Forskningssjef Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo, Norge

Bjørnar Grenne

PhD, hjertespesialist og forsker
St. Olavs sykehus/NTNU Trondheim, Norge

AppSens AS

Senterveien 30

4790 Lillesand

Norge

www.appsens.no

Organisasjonsnummer: 918707719

Få nyheter fra ECG247!